Mobil Menü

Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Hakkında 10 Ağustos 2017

16 Haziran 2017 tarihli ve 30098 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına Ait Kurum ve Kuruluşlar ile Devlet Üniversitelerinin İlgili Birimlerinin Birlikte Kullanımı ile İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"te ifade edildiği üzere, aralarında Üniversitemizin de olduğu, Sağlık Bakanlığı ile ortak kullanım anlaşması yapan Üniversitelere sadece BAP projelerinde kullanılmak üzere verilen "BAP Payları" kaldırılmıştır.

Üniversitemizde gerçekleştirilecek bilimsel araştırma çalışmalarının söz konusu kesintiden olabildiğince en az etkilenmesi için Rektörlüğümüz çeşitli girişimlerde bulunarak yeni kaynaklar oluşturmaya çalışmaktadır. Ancak bu kesinti nedeniyle, belirli bir süre Bilimsel Araştırma Projeleri Birimince desteklenen projelerin bütçelerinde bazı revizyonlara gidilmesi kaçınılmaz olmuştur.

Yaşanan bu olumsuzluğun çözüme kavuşturulması halinde BAP Komisyonumuz şimdiye kadar olan şekliyle desteklerine devam edecektir. Ancak mevcut bütçe imkanları çerçevesinde öncelikle, devam etmekte olup daha önceki yazımızla talep edilen bütçe revizyonları yapılmış olan projelere, sonrasında da sırasıyla desteklenmesine karar verilmiş ve sözleşme aşamasında olan projelere destek verilecektir.

2017 yılı içerisinde 19008 ve 19010 kodlu projelere destek verilmeye devam edilecek olup, farklı bir gelişme olmadığı takdirde 2. dönem (Ekim ayı)  proje başvuruları açılmayacaktır.