2018 Yılı BAP Azami Destek Miktarları

11 Ocak 18

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun 26.12.2017 tarih ve 11 sayılı toplantısında;

“Bilimsel Araştırma Projelerine yapılan başvuruların olabildiğince çoğunun desteklenebilmesi amacıyla bütçemiz imkanları çerçevesinde 2018 yılı Mart Başvuru Dönemine (01-31 Mart 2018)  ait proje destekleme üst limitlerinin KDV dahil

  • 19001-Genel Araştırma Projesi:....................................15.000 TL
  • 19002-Hızlı Destek Projesi:...........................................9.000 TL
  • 19003-Yardımcı Doçentler için Bilimsel Teşvik Projesi: 9.000 TL 
  • 19004-Lisansüstü Tez Projesi: 

               - Yüksek Lisans için:....................................................6.000 TL

               - Doktora/Sanatta Yeterlik/Tıpta Uzmanlık için:..............9.000 TL

  • 19005-Üniversite Sektör İşbirliği Projesi:..................15.000 TL
  • 19006-Uluslararası Araştırma Projesi için destek verilmemesine,
  • 19009-Bilimsel ve Sanatsal Toplantı Düzenleme Desteği Projesi:

                -Uluslararası Etkinlikler için:....................................15.000 TL

               -Ulusal Etkinlik Etkinlikler için:...................................6.000 TL

  • 19010- Ulusal Araştırma Projesi:...............................2.750 TL
  • 19008-Yurt Dışı Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Projesi için destekleme üst limitlerinin Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen azami destek miktarları olarak belirlenmesine, yılın her ayında başvuru yapılabilmesine,                  

 Ancak Rektörlükçe belirlenen öncelikli ve/veya tematik konularda önerilen projelerin bu uygulamanın dışında tutulmasına,” oy birliği ile karar verilmiştir.

                                                                                                                         HİTÜ BAP Komisyonu

HİTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü
Hitit Üniversitesi Rektörlüğü – Kuzey Kampüsü 19030 ÇORUM