Mobil Menü

Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Hakkında 11 Temmuz 2017

16 Haziran 2017 tarihli ve 30098 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına Ait Kurum ve Kuruluşlar ile Devlet Üniversitelerinin İlgili Birimlerinin Birlikte Kullanımı ile İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"te ifade edildiği üzere, aralarında Üniversitemizin de olduğu, Sağlık Bakanlığı ile ortak kullanım anlaşması yapan Üniversitelere sadece BAP projelerinde kullanılmak üzere verilen "BAP Payları" kaldırılmıştır. Şu ana kadar bu bütçe kalemi ile Üniversitemizde çok ciddi miktar ve sayıda bilimsel projelere destek sağlanmıştır. Ancak bu kesinti nedeniyle belirli bir süre BAP bütçesinde bazı revizyonlara gidilmesi kaçınılmaz olmuştur.

Üniversitemizde bilimsel araştırma çalışmalarının söz konusu kesintiden olabildiğince en az etkilenmesi için çeşitli girişimler sonucunda yeni kaynaklar oluşturulmaya çalışılmaktadır.

Bu çerçevede ilk olarak daha önce kabul edilmiş ve halen satın alma süreçleri devam etmekte olan projelerin zamanında tamamlanarak sonlandırılması için BAP bütçesine bir miktar para aktarımı mümkün olmuştur. Ancak malumunuz olan kısıtlar nedeniyle desteklerde de kısıtlamalara gitmek kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu nedenle devam etmekte olan projelerin öngörülen amaçlarını yerine getirebilmek için mümkün olduğunca olmazsa olmaz ihtiyaçlarının tespit edilerek ve taleplerin tekrar revize edilerek BAP Koordinatörlüğüne iletilmesi halinde, BAP Komisyonu tarafından tekrar gözden geçirilerek olabildiğince revize bütçeli projelere destek verilmeye çalışılacaktır.

Üniversitemizde yapılan bilimsel araştırmaların sayısının ve niteliğinin bu durumdan en az etkilenmesi için BAPSO üzerinden kapatılmış olan proje başvurularından 19008 türü (BEDEP) proje başvuruları yeniden açılmış olup, 19004 türü araştırmalar başta olmak üzere henüz kabul aşamasında olan projelerin desteklenmesi için de yoğun çalışmalar devam etmektedir.

Konu hakkında biriminizde görev yapan tüm öğretim elemanlarının bilgilendirilmesi için gereğini rica ederim.

                                                                                                                                        

                                                                                                                                              HİTÜ Rektörlüğü