Mobil Menü

COSME Çağrısı 16 Ekim 2017

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Dairesi Başkanlığı AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programının (EU Programme for the Competitiveness of Enterprieses and Small and Medium-sized Enterprises-COSME) ulusal koordinasyonundan sorumlu kurum olarak yetkilendirildiği, ulusal katkı payının ödenmesi ve programın izleme ve değerlendirilmesinden sorumlu olduğu bildirilmiştir.

COSME Programının bileşenlerinden biri olan "Pazarlara Erişim" bileşeni kapsamında "İnovasyon Tedarik Brokeri: Kamunun İnovasyon Satın Alımlarını Kolaylaştıracak Bağlantıların Oluşturulması - Innovation Procurement Broker: Creating Links for the Facilitation of Public Procurement of Innovation" proje teklif çağrısı yayınlanmış olup, söz konusu çağrıya ilişkin bilgiler ekteki dokümanda yer almaktadır.