Mobil Menü

Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında 21 Haziran 2017

16 Haziran 2017 tarihli ve 30098 sayılı Resmî Gazete yayımlanan “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına Ait Kurum ve Kuruluşlar ile Devlet Üniversitelerinin İlgili Birimlerinin Birlikte Kullanımı ile İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” doğrultusunda Sağlık Bakanlığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projelerine aktarılmakta olan payın bundan böyle aktarılmayacağı görüldüğünden, Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörlüğü tarafından desteklenen projelerden, alım süreçleri başlamış ve/veya yasal olarak sonlandırılmak zorunda olan / belli bir zamana kadar tamamlanmak zorunda olan ve benzeri mücbir sebepler dışında kalan BAP ile ilgili yeni başvuru, her türlü mal, hizmet vb. satın alma işlemleri ve süreçleri ikinci bir yazımıza kadar durdurulmuştur.

 BAP Koordinatörlüğü