Mobil Menü

19010 - Ulusal Araştırma Proje Başvuruları Başlamıştır 05 Haziran 2017

Üniversitemizin 01 Haziran 2017 tarihinde yapılan 10 nolu Senato Toplantısında,  “Hitit Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi”ne 19010 - Ulusal Araştırma Projesi adı altında yeni bir proje türü eklenmiştir.

Bu kapsamda, Hitit Üniversitesi öğretim üyeleri ile Doktora, Tıpta Uzmanlık ya da Sanatta Yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacılar tarafından yurt içindeki üniversite(ler) veya araştırma kuruluşlarında yapacakları araştırma amaçlı çalışmaları içeren projelerdir.

19010-Ulusal Araştırma Projesi en az 15 (on beş), en çok 30 (otuz) gün süreyle KDV dahil 2.750 TL’ye kadar (Yevmiye/Konaklama Giderleri: 2.250 TL+Yolluk Giderleri: 500 TL) desteklenecektir.

Bu yıl için başvurular 05 - 30 Haziran 2017 tarihleri arasında yapılacak olup, başvuru dönemleri her yılın başında BAP Komisyonu tarafından belirlenecektir.

Proje başvuruları, www.bapso.hitit.edu.tr adresinden ulaşılabilecek olan Üniversitemiz BAP Otomasyon Sistemi üzerinden elektronik olarak yapılacaktır. Proje desteğinden yararlanmak isteyen ve yönergelerde belirtilen koşulları sağlayan öğretim elemanlarımızın başvurularını otomasyon sistemi üzerinden yapmaları ve yönergede belirtilen başvuru formu ile eklerini ıslak imzalı 2 (iki) nüsha olarak düzenleyerek ilgili birime (Rektörlük/Dekanlık/Müdürlük) teslim etmeleri gerekmektedir.

Yapılan başvurular ilgili birim amiri tarafından yönergede belirtilen şekilde değerlendirilerek, 1 (bir) nüshası BAP Birimine gönderilecektir.

Hitit Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi için Tıklayınız.