Mobil Menü

ANA STRATEJİMİZ

  • Bilimsel alanda daha iyi projelerin yürütülmesine aracı olmak ve proje harcamalarını yürürlükteki Kanun ve Kararnamelere uygun olarak yapmak. Bu harcamaları yapılmasında Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarlığı, YÖK ve Tübitak ile iletişim halinde çalışmak.
  • Proje yürütücüleri ile iletişimi artıracak ilişkiler kurmak (İnternet vs.)
  • Birimimizde verilen hizmet kalitesini artırarak proje harcamalarının daha hızlı ve düzenli yapılmasını sağlamak.