Mobil Menü

TÜBİTAK AVANS AÇMA İŞLEMLERİ

30.000 TL'ye kadar avans alınabilir. Alınan avans alış tarihinde itibaren iki ay içinde kapatılmak zorundadır. Süresi içinde kapatılmayan avanslara geciken her ay için % 1,40 gecikme cezası uygulanır.

Bir Proje için birden fazla avans mutemeti tayin edilebileceği gibi bir mutemet birden fazla projeden avans alabilir. Açılan avansların hesaba yattığı tarihten itibaren 2 ay içinde kapatılması zorunludur. Aksi halde 6183 sayılı kanuna göre gecikme zammı oranında faiz uygulanır. Seyahatler için ayrıca alınan avansın ise seyahat bitiminden sonra 15 (onbeş) gün içinde kapatılması gerekmektedir.

       Not : Bir mutemet aynı anda hem yolluk avansı hem de iş avansı alabilir.

       Avans (Ön Ödeme), Proje Yürütücüsü tarafından proje bütçesindeki toplam ödeneklerini dikkate alarak TÜBİTAK Avans Talep Formu ile talep edilecektir. Ön ödemenin ne amaçla kullanılacağı talep formunda belirtilecektir.

       Ön Ödeme Talepleri BAP Birimi tarafından proje ödenek kontrolü yapıldıktan sonra yürütücünün belirtmiş olduğu özel hesabına muhasebe yetkilisince aktarılır.

       Harcama Belgelerinde fatura adresi olarak «Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi – Proje No ve Yürütücünün Adı, Adresi, Vergi Numarası ile Vergi No» yazılacaktır.

a-) Tübitak Avans Talep Formu

b-) Mutemet Yazısı (Mutemet Tayin Edildiğinde Doldurulacaktır.) (Mutemet Öğrenci Olamaz)