Mobil Menü

TÜBİTAK AVANS KAPATMA İŞLEMLERİ

       TÜBİTAK Avans Mahsup Formu harcama kalemleri ve tutarları belirtilerek doldurulur.

       Fatura arkaları Yürütücü ve/veya araştırma tarafından «Belge(ler) de yer alan mal ve hizmetler piyasa araştırması yapılarak en uygun şartlarda satın alınmıştır ve belirtilen taşınır mallar muayene ve kabulü yapılarak tam ve kusursuz olarak teslim alınmıştır.» yazılarak imzalanır.

       Harcamanın konusunun cihaz yada demirbaş olması halinde faturanın bir örneği ilgili fakülte, yüksekokul vs. taşınır mal kayıt kontrol yetkilisine verilir. Taşınır mal kayıt kontrol yetkilisince taşınır işlem fişi ve taşınır mal muayene kabul raporu düzenlenir.

       Harcamanın konusunun tüketim olması halinde proje yürütücüsü tarafından kabul tutanağı hazırlanır; proje yürütücüsü ve yardımcısı tarafından imzalanır.

       Faturalar, kabul raporları, varsa taşınır işlem fişleri, taşınır mal muayene ve kabul raporları TÜBİTAK Avans mahsup formuna eklenerek BAP Birimine iletilir.

  * Bir ön ödemenin usulüne uygun mahsubu yapılmadan yenisi verilemez. Ancak aynı projeden proje yürütücüsü  tarafından birden fazla mutemet tayin edilebilir ve bunlara ön ödeme yapılabilir.

  • a-) Muayene Raporu
  • b-) TÜBİTAK Avans Mahsup Formu