Mobil Menü

TÜBİTAK BURS ÖDEME İŞLEMLERİ

-Projelerde yardımcı personel olarak çalışacak yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile doktora sonrası araştırmacılara TÜBİTAK tarafından belirlenen aşağıdaki limitleri aşmamak kaydı ile aylık ödeme yapılabilecektir. Bu ödemeler projenin personel faslına ayrılan ödenek içinden yapılacaktır. Bu konudaki uygulamada yürütücü aşağıdaki hususları yerine getirir.

-Projede burs karşılığı olarak aylık ücret alacak her bir öğrenci/araştırmacı için Burslu Öğrenci Bilgi Formu veya Doktora Sonrası Araştırmacı Bilgi Formu burslu öğrenci/araştırmacı tarafından doldurulup proje yürütücüsü ve öğrenci/araştırmacı tarafından imzalanır. Banka şubesi ve banka hesap numarasının belirtildiği Burslu Öğrenci Bilgi Formu, öğrenci Belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, banka şubesi ve banka hesap numarasının belirtildiği dilekçe BAP BİRİMİNE gönderilir. Bu işlem burs dönemi bitene kadar tekrarlanır.

-Projede çalışacak personele yapılacak ödeme ,kişinin Burslu Öğrenci Bilgi Formu veya Doktora Sonrası Araştırmacı Bilgi Formu’ nda bildireceği (öğrencinin/araştırıcının) kendisine ait banka hesap numarasına her ay (çalıştığı ayın sonunda) Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Muhasebe Birimi tarafından, ilgili projenin faslındaki ödenekten havale yapılır.

-Yürütücü tarafından imzalanmış Burslu Öğrenci Bilgi Formu veya Doktora Sonrası Araştırmacı Bilgi Formu gelmemesi halinde kişiye burs ödemesi yapılmaz.

-Burs ödemelerinde hiçbir vergi ve kesintisi yapılmayacaktır.

TÜBİTAK  2011 YILI BURS LİMİTLERİ

Ücret Karşılığı Çalışmayanlar

Yüksek Lisans Öğrencisi : 1.500,00 TL/ay

Doktora Öğrencisi          : 1.800,00 TL/ay

Doktora Sonrası Araştırmacı : 2.250,00 TL/ay

Ücret Karşılığı Çalışanlar

Yüksek Lisans Öğrencisi  : 400 TL/ay

Doktora Öğrencisi : 500 TL/ay

     Proje kapsamında verilebilecek burs miktarları toplamının üst limiti,

Kariyer Projelerinde      3.000,00 TL/ay

Araştırma Projelerinde  4.800,00 TL/ay

Hızlı Destek Projelerinde           900,00 TL/ay’ dan fazla olamaz.