Mobil Menü

TÜBİTAK KURUM PAYI ÖDEME İŞLEMLERİ

Kurum hissesi, proje yürütücüsünün bağlı olduğu birim yetkilisinin (Bölüm başkanı, Enstitü başkanı gibi) yazılı talebi ve proje yürütücüsünün uygun görüşü ile projenin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde, birimin Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılmak üzere harcanır. Harcamaların mevzuata uygunluğu konusundaki sorumluluk projenin yürütüldüğü kuruma aittir.

Kurum Payı Yazısı Örneği altta sunulmuştur.

Kurum Payı Yazısı