Mobil Menü

TÜBİTAK ÖDÜL VE İKRAMİYE ÖDEME İŞLEMLERİ

-Ödül ve ikramiye ödemesi için TÜBİTAK tarafından Proje yürütücüsüne gönderilen rapor kabul yazısı ve ekinde yer alan ödemeler tablosu belgeleri BAP Birimine yollanır. Bu belgelere istinaden gerekli ödemeleri belgeleri BAP birimi tarafından hazırlanır.

-Gelir vergisi kanununun 103.maddesi ve 273 seri nolu Gelir vergisi genel tebliğine göre 2011 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde aşağıdaki oranlar dikkate alınır:

9.400 TL'ye kadar.......................................................%15

23.000 TL'nin 9.400 TL'si için 1.410 TL fazlası....................%20

80.000 TL'nin 23.000 TL'si için 4.130 TL, fazlası......................%27

80.000 TL'den fazlasının 80.000 TL'si için 19.520 TL, fazlası.......%35