BAP Personeli

Ünvan Adı Soyadı

Görev Alanı

Telefon

e-posta

Leriman ZEYBEL

Şube Müdürü V.

 

BAP Koordinatörü

Harcama Yetkilisi

Toplantı Raportörü

 

0 364 219 2037

lerimanzeybel@hitit.edu.tr

Numan ÇAKIR

Şef

Gerçekleştirme Görevlisi

Doğrudan Temin Usulü Satın Alma

İhale Usulü Satın Alma

0 364 219 2052

numancakir@hitit.edu.tr

Cemil CİHAN

Ayniyat Saymanı

Taşınır Kayıt İşlemleri

Doğrudan Temin

0 364 219 2056

cemilcihan@hitit.edu.tr

Hanefi AKINÇ

Bilgisayar İşletmeni

Doğrudan Temin

0 364 219 1988

hanefiakinc@hitit.edu.tr


Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü
T.C. Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum / TÜRKİYE