19001, 19002 ve 19004 Kodlu Projeler İçin Yayın Şartı

Üniversitemiz öğretim üyeleri ile Doktora, TıptaUzmanlık ya da Sanatta Yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacılar tarafındanhazırlanacak olan bilimsel araştırma projelerinin değerlendirilmesi, kabulü,desteklenmesi ve izlenmesine ilişkin esasların yer aldığı “Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi” revize edilerek, Üniversitemizin 17.12.2015tarihinde yapılan 18 nolu Senato Toplantısında kabul edilmiştir. Söz konusu yönergenin 15/2 maddesinde;

 Bir proje yöneticisinin,projesinin kapatılmasından sonra, aynı türde yeni bir proje başvurusuyapabilmesi ve bunun değerlendirmeye alınabilmesi için;

a) 19001, 19002 Kodlu Projeler: Başarıyla kapatılanönceki aynı tür projeden üretilmiş ulusal/uluslararası hakemli dergilerde HititÜniversitesi adresli makale yayımlatmak veya kitap/kitap içi bölüm yazmak veyauluslararası bilimsel toplantılarda bildiri sunarak sempozyum kitabında(CD’sinde veya web sayfasında) yayımlatmış olmak gerekir.

b) 19004 Kodlu Projeler: Başarıyla kapatılanönceki aynı tür projeden üretilmiş ulusal/uluslararası hakemli dergilerde HititÜniversitesi adresli makale yayımlatmak veya kitap/kitap içi bölüm yazmak veyaulusal/uluslararası sempozyumlarda bildiri sunarak sempozyum kitabında(CD’sinde veya web sayfasında) yayımlatmış olmak gerekir. Doktora/TıptaUzmanlık/Sanatta Yeterlik çalışması ise ulusal/uluslararası hakemli dergilerdeHitit Üniversitesi adresli makale yayımlatmak veya kitap/kitap içi bölüm yazmakveya uluslararası sempozyumlarda bildiri sunarak sempozyum kitabında (CD’sindeveya web sayfasında) yayımlatmış olmak gerekir.

denilmektedir. Dolayısıyla 19001, 19002 ve 19004 kodlu projelerin kapatılmasından sonra, aynı türde yeni bir proje başvurusu yapılıp değerlendirmeye alınabilmesi için gerekli olan bir önceki aynı tür projeden üretilmiş yayınların, BAPSO’da yer alan ‘Yayınlar Modülü’ aracılığıyla mutlaka sisteme eklenmesi gerekmektedir. Söz konusu yayın koşulunu sağlamayan proje başvuruları, değerlendirmeye alınmayacaktır.HIZLI ERİŞİM