BOREN Projeleri


Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN), Türkiye`de ve Dünyada bor ürün ve teknolojilerinin geniş bir şekilde kullanımını, yeni bor ürünlerinin üretimini ve geliştirilmesini teminen değişik alanlarda kullanıcıların araştırmaları için gerekli bilimsel ortamı sağlamak, bor ve ürünlerini kullanan ve/veya bu alanda araştırma yapan kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile işbirliği yaparak bilimsel araştırmaları yapmak, yaptırmak, koordine etmek ve bu araştırmalara katkı sağlamak amacıyla 4/6/2003 tarihli ve 4865 sayılı Kanun ile kurulmuştur. T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ilişkili kuruluşu olan BOREN’in görevleri ve teşkilatı, 15/7/2018 tarihli ve 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 48. Bölümünde yeniden düzenlenmiştir.

2004 yılında faaliyete başlayan BOREN, 2007 yılına kadar Orta Doğu Teknik Üniversitesi Merkez Laboratuvarı bünyesinde ayrılan bölümde hizmet vermiştir. Bu tarihten itibaren, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına ait Dumlupınar Bulvarı, No:166 Çankaya/ANKARA adresindeki yerleşkenin A-Blok 10. Katında hizmet veren BOREN, 08/07/2019 tarihinde aynı yerleşkede yer alan D-Blok’taki mevcut hizmet binasına taşınmıştır. Ayrıca, hizmet binasının bitişiğinde bulunan BOREN Ar-Ge Merkezi bünyesinde yer alan laboratuvar ve pilot tesislerde faaliyetlerini sürdürmektedir.

BOREN, ilgili kamu ve özel sektör Ar-Ge ve sanayi kuruluşları ile işbirliği ve koordinasyon sağlamak suretiyle Bor alanında proje ve programlar yürütmekte ve desteklemekte, Bor ile ilgili bilimsel yayınlar yapmakta ve etkinlikler düzenlemekte ve Bor ürünlerinin ticarileşmesine yönelik faaliyetler yürütmektedir. 


HIZLI ERİŞİM