OKA Projeleri


T.C. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun çerçevesinde “Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak” amacıyla, 10.11.2008 tarih ve 2008/14306 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla kurulmuş bir kamu kurumudur.

Ağustos 2009’da Genel Sekreteri atanmış olan kurumumuz Ekim 2009’da ilk personel alımını gerçekleştirmiştir. Merkezi Samsun’da yer alan Ajansiımız bugün Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinde buluna Yatırım Destek Ofisleri ile bölgesine hizmet etmektedir.


HIZLI ERİŞİM