TÜBİTAK-Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu


TÜBİTAK nedir?

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, kısaca TÜBİTAK, Türkiyede bilim ve teknolojiyi teşvik etme, yönlendirme ve popülerleştirmeyi amaçlayan, Başbakanlıka bağlı resmi devlet kurumudur.

1963te Cemal Gürsel tarafından hükümete danışmanlık ve milli bilim politikası rehberlik amaçlarıyla kurulduğunda "Türkiye Bilim Teknik ve Araştırma Kurumu" diye bilinirken, sonradan adı "Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu" olarak değiştirilmiş ve uzun süre bu adla anılmıştır. Bu arada 1993 yılından itibaren Popüler Bilim Kitapları basılmaya başlanmıştır. Ardından "teknik" yerine "teknolojik" kelimesinin kullanılması ile 2005 yılında kurumun adı son halini almıştır.

Tarihçe

TÜBİTAK, Türkiyenin dönemine geçişiyle birlikte, 24.7.1963 tarih ve 11462 sayılı Resmi Gazetede genç bilim adamlarını desteklemek iken bugün bünyesinde barındırdığı onlarca birimle birlikte, tarım politikalarının yönlendirilmesinden, ar-ge projelerinin desteklenmesine kadar farklı alanları kapsayan bir misyona sahiptir.

Politika

Kurum, Türkiyede müspet bilimlerde araştırma ve geliştirme faaliyetlerini ülke kalkınmasındaki önceliklere göre geliştirmek, özendirmek, düzenlemek ve koordine etmek; mevcut bilimsel ve teknik bilgilere erişmek ve erişilmesini sağlamak amacı gütmektedir.


Tübitak


HIZLI ERİŞİM