2021 Bilimsel Araştırma Proje Başvuruları 01 Mart 2021 Tarihinde Başlayacaktır

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Birimine yapılacak olan;

 19001-Genel Araştırma Projesi

 19004-Lisansüstü Tez Projesi

 19005-Üniversite Sektör İşbirliği Projesi

başvuruları, 01 Mart 2021 tarihi itibari ile başlayacak olup, 31 Mart 2021 tarihinde sona erecektir.

Proje başvuruları ve izleyen tüm süreçler, “Hitit Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi” kapsamında yapılacaktır. Proje başvuruları, bapso.hitit.edu.tr adresinden ulaşılabilecek olan üniversitemiz BAP Otomasyon Sistemi üzerinden elektronik olarak yapılacaktır. Proje desteğinden yararlanmak isteyen ve yönergede belirtilen koşulları sağlayan öğretim elemanlarımızın başvurularını otomasyon sistemi üzerinden yapmaları ve yönergede belirtilen başvuru formu ile eklerini ıslak imzalı 2 (iki) nüsha olarak düzenleyerek ilgili birime (Rektörlük/Dekanlık/Müdürlük) teslim etmeleri gerekmektedir.

Yapılan başvurular ilgili birim amiri tarafından yönergede belirtilen şekilde değerlendirilerek, 1 (bir) nüshası BAP Birimine gönderilecektir. HIZLI ERİŞİM