2021 Yılı BAP Destekleme Limitleri

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun 18.02.2021 tarihli ve 02 sayılı toplantısında; "Bilimsel Araştırma Projelerine yapılan başvuruların olabildiğince çoğunun desteklenebilmesi amacıyla bütçemiz imkânları çerçevesinde 2021 yılı Mart Başvuru Dönemine (01 Mart – 31 Mart 2021) ait proje destekleme üst limitlerinin,

 19001-Genel Araştırma Projesi destekleme üst limitinin KDV dahil 15.000 TL olarak belirlenmesine, Üniversitemizin ihtisaslaşma alanı olan makine ve imalat teknolojileri konularında yapılan veya TÜBİTAK ve AB’ye yapılan proje başvurularında proje kabul edilsin veya edilmesin belgelendirilmek kaydıyla KDV dahil 25.000 TL’ye kadar desteklenmesine,

 19004-Lisansüstü Tez Projesi destekleme üst limitinin Yüksek Lisans için KDV dahil 6.000 TL (Üniversitemizin ihtisaslaşma alanı olan makine ve imalat teknolojileri konularında yapılan projeler için KDV dahil 9.000 TL), Doktora/Sanatta Yeterlik/Tıpta Uzmanlık için KDV dahil 9.000 TL (Üniversitemizin ihtisaslaşma alanı olan makine ve imalat teknolojileri konularında yapılan projeler için KDV dahil 15.000 TL) olarak belirlenmesine,

 19005-Üniversite Sektör İşbirliği Projesi destekleme üst limitinin KDV dahil 15.000 TL olarak belirlenmesine, Üniversitemizin ihtisaslaşma alanı olan makine ve imalat teknolojileri konularında yapılan veya TÜBİTAK ve AB’ye yapılan proje başvurularında proje kabul edilsin veya edilmesin belgelendirilmek kaydıyla KDV dahil 25.000 TL’ye kadar desteklenmesine,

 19008-Yurt Dışı Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Projesi için destekleme üst limitinin Üniversitemiz Yönetim Kurulu tarafından belirlenen 2.500 TL olmak üzere Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Komisyonu (BEDEK) tarafından belirlenmesine, yılın her ayında başvuru yapılabilmesine,

Ancak Rektörlükçe belirlenen öncelikli ve/veya tematik konularda önerilen projelerin bu uygulamanın dışında tutulmasına, karar verilmiştir.HIZLI ERİŞİM