2022 BAP Başvuruları 07 Mart 2022 Tarihinde Başlamıştır

Bilindiği üzere Üniversitemiz, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca (YÖK) yürütülen Yükseköğretim Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi çerçevesinde "Makine ve İmalat Teknolojileri" alanında ihtisas üniversitesi olmuştur.

Söz konusu Projenin başlıca amacı, üniversitelerin belli bir alanda ihtisaslaşmasını sağlamak olup, bu kapsamdaki bilimsel çalışmaların öncelikli olarak desteklenmesidir. Üniversitemizde de ihtisaslaşma alanımıza yönelik bilimsel çalışmaların daha güçlü şekilde desteklenmesi amacıyla, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından özel bütçe tahsis edilmiştir. Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) bütçesindeki kısıtlar da göz önünde bulundurularak akademik personelimizin bilimsel araştırmalarının söz konusu proje kapsamında desteklenmesine öncelik verilmesi planlanmıştır.

2022 yılı Bilimsel Araştırma Projeleri başvuruları, 07 Mart 2022 tarihi itibari ile başlayacak olup, 30 Nisan 2022 tarihinde sona erecektir.

A- Proje başvuru konularının, Üniversitemizin ihtisaslaşma alanı olan Makine ve İmalat Teknolojileri, AR-GE veya ÜR-GE kapsamında, öncelikli olarak da Gıda Teknolojileri, Savunma Sanayi ve Sağlık alanlarında olması istenilmektedir. Bu kapsamda başvurusu yapılan projelerin ön değerlendirme süreçleri MİTEK Alt Komisyon marifetiyle yapılacak olup, nihai karar BAP Komisyonu tarafından verilecektir. Desteklenmeye değer görülen projelerin harcamaları, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca Üniversitemizin ihtisaslaşma alanı için ayrılan özel bütçesinden yapılacaktır.

Proje destekleme üst limitleri;

1-19001-Genel Araştırma Projesi destekleme üst limitinin KDV dahil 25.000 TL olarak belirlenmesine,

2-19004-Lisansüstü Tez Projesi destekleme üst limitinin Yüksek Lisans için KDV dahil 20.000 TL, Doktora/Sanatta Yeterlik/Tıpta Uzmanlık için KDV dahil 25.000 TL olarak belirlenmesine,

3-19005-Üniversite Sektör İşbirliği Projesi destekleme üst limitinin KDV dahil 25.000 TL olarak belirlenmesine,

Bu kapsamdaki projelerin Alt Komisyon tarafından değerlendirilmesinde İhtisas alanımızla ilgili önemli katma değer sağlayacak çıktıları olması öngörüldüğü taktirde ilgili proje için üst limit yükseltilebilecektir. 

B) Oldukça kısıtlı olmakla birlikte Üniversitemiz BAP Özel bütçesinden desteklenecek sınırlı sayıdaki projelerden, ilk kez proje başvurusunda bulunan proje yürütücülerine öncelik verilecektir.

Proje destekleme üst limitlerinin,

1-19001-Genel Araştırma Projesi destekleme üst limitinin KDV dahil 15.000 TL olarak belirlenmesine,

2-19004-Lisansüstü Tez Projesi destekleme üst limitinin Yüksek Lisans için KDV dahil 6.000 TL, Doktora/Sanatta Yeterlik/Tıpta Uzmanlık için KDV dahil 9.000 TL olarak belirlenmesine,

3-19005-Üniversite Sektör İşbirliği Projesi destekleme üst limitinin KDV dahil 15.000 TL olarak belirlenmesine,

C) 19011-Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı Proje başvurusunun yılın her ayında yapılabilmesine karar verilmiştir.

D) Ancak Rektörlükçe belirlenen öncelikli ve/veya tematik konularda önerilen projelerin bu uygulamanın dışında tutulmasına, karar verilmiştir.HIZLI ERİŞİM