HİTÜ BAP Komisyonunca 2023 Yılında Desteklenen ve devam Eden Proje Bilgileri


Hitit Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi'nin Sonuçların duyurulması "MADDE 20- (1) Komisyon tarafından kabul edilen ve devam eden bilimsel araştırma projeleri ve kaynak aktarımı desteklerine ilişkin bilgiler ile Yükseköğretim Kurulu tarafından istenen diğer bilgiler, kabul tarihini ve tamamlanan projelerin sonuç raporunun verilmesi gereken tarihi takip eden bir ay içinde YÖKSİS’e girilir. Bu bilgiler Üniversitenin internet sayfasından kamuoyuna duyurulur." denilmektedir.


NOT: Kullandığımız Sistem otomasyonumuz olan BAPSO sayfamızda, güncel Devam Eden ve Tamamlanan Proje bilgilerimiz yer almaktadır.HIZLI ERİŞİM