2023 BAP Koordinatörlüğü Çağrı Metni

2023 yılı Bilimsel Araştırma Projeleri başvuruları, 01 Mart 2023 tarihi itibari ile başlayacak olup, 31 Mart 2023 tarihinde sona erecektir.

a)BAP bütçesinden desteklenecek projeler: Bütçemiz kısıtlı olmakla birlikte Üniversitemiz BAP bütçesinden desteklenecek sınırlı sayıdaki projelerden, ilk kez proje başvurusunda bulunan proje yürütücülerine öncelik verilecek, bütçe imkanlarına göre diğer başvurular değerlendirilecektir.

Proje destekleme üst limitlerinin,

  • 19001-Genel Araştırma Projesi destekleme üst limitinin KDV dahil 30.000 TL olarak belirlenmesine,
  • 19004-Lisansüstü Tez Projesi destekleme üst limitinin Yüksek Lisans için KDV dahil 12.000 TL, Doktora/Sanatta Yeterlik/Tıpta Uzmanlık için KDV dahil 18.000 TL olarak belirlenmesine,
  • 19005-Üniversite Sektör İşbirliği Projesi destekleme üst limitinin KDV dahil 30.000 TL olarak belirlenmesine,

b)"Makine ve İmalat Teknolojileri" özel alan bütçesinden desteklenecek projeler: Bu kapsamdaki proje başvuru konularının, Üniversitemizin ihtisaslaşma alanı olan Makine ve İmalat Teknolojileri, AR-GE veya ÜR-GE kapsamında, öncelikli olarak da Gıda Teknolojileri, Savunma Sanayi ve Sağlık alanlarında olması istenilmektedir. Bu kapsamda başvurusu yapılan projelerin ön değerlendirme süreçleri MİTEK Alt Komisyon marifetiyle yapılacak olup, nihai karar BAP Komisyonu tarafından verilecektir. Desteklenmeye değer görülen projelerin harcamaları, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca Üniversitemizin ihtisaslaşma alanı için ayrılan özel bütçesinden yapılacaktır.

Proje destekleme üst limitleri;

  • 19001-Genel Araştırma Projesi destekleme üst limitinin KDV dahil 50.000 TL olarak belirlenmesine,
  • 19004-Lisansüstü Tez Projesi destekleme üst limitinin Yüksek Lisans için KDV dahil 40.000 TL, Doktora/Sanatta Yeterlik/Tıpta Uzmanlık için KDV dahil 50.000 TL olarak belirlenmesine,
  • 19005-Üniversite Sektör İşbirliği Projesi destekleme üst limitinin KDV dahil 50.000 TL olarak belirlenmesine,

Bu kapsamdaki projelerin Alt Komisyon tarafından değerlendirilmesinde İhtisas alanımızla ilgili önemli katma değer sağlayacak çıktıları olması öngörüldüğü taktirde ilgili proje için üst limit yükseltilebilecektir. 

c)19011-Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı Proje başvurusunun yılın her ayında yapılabilmesine karar verilmiştir.

d)Ancak Rektörlükçe belirlenen öncelikli ve/veya tematik konularda önerilen projelerin bu uygulamanın dışında tutulmasına, karar verilmiştir.

 HIZLI ERİŞİM