Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesindeki değişiklik

Üniversitemiz Senatosu tarafından 24.03.2021 tarihinde 05 sayılı toplantısında kabul edilerek yürürlükte olan “Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi”nde, Üniversitemiz Senatosu tarafından 15.02.2024 tarihli 03 sayılı toplantısında alınan karar gereği, ilgili yönergenin 19. maddesinin 5. fıkrası, "Mücbir sebep dışında iptal edilen projeler kapsamında Proje Yürütücüsünden, ödemesi gerçekleştirilmiş yolluk, kullanılan tüketim malzemeleri ve hizmet alımları bedelleri tahsil edilir ve alınan dayanıklı taşınırlar, her türlü araç, gereç, donanım ve kalan tüketim malzemeleri de geri alınır." şeklinde değiştirilmiş olup yönergenin son hali Ek'de yer almaktadır.HIZLI ERİŞİM