2024 yılı Bilimsel Araştırma Projeleri başvuruları, 01 Mart 2024 tarihi itibari ile başlayacak olup 31 Mart 2024 tarihinde sona erecektir

2024 yılı Bilimsel Araştırma Projeleri başvuruları, 01 Mart 2024 tarihi itibari ile başlayacak olup, 31 Mart 2024 tarihinde sona erecektir.

a) BAP bütçesinden desteklenecek projeler: Bütçemiz kısıtlı olmakla birlikte Üniversitemiz BAP bütçesinden desteklenecek sınırlı sayıdaki projelerden, ilk kez proje başvurusunda bulunan proje yürütücülerine öncelik verilecek olup, bütçe imkanlarına göre diğer başvuruların değerlendirilmesine,

Proje destekleme üst limitlerinin,

  • 19001-Genel Araştırma Projesi destekleme üst limitinin KDV dahil 60.000 TL olarak, 
  • 19004-Lisansüstü Tez Projesi destekleme üst limitinin Yüksek Lisans için KDV dahil 24.000 TL, Doktora/Sanatta Yeterlik/Tıpta Uzmanlık için KDV dahil 36.000 TL olarak,
  • 19005-Üniversite Sektör İşbirliği Projesi destekleme üst limitinin KDV dahil 60.000 TL olarak belirlenmesine,

b) "Makine ve İmalat Teknolojileri" özel alan bütçesinden desteklenecek projeler: Bu kapsamdaki proje başvuru konularının, Üniversitemizin ihtisaslaşma alanı olan Makine ve İmalat Teknolojileri, AR-GE veya ÜR-GE kapsamında, öncelikli olarak da Gıda Teknolojileri, Savunma Sanayi ve Sağlık alanlarında olması istenilmektedir. Bu kapsamda başvurusu yapılan projelerin ön değerlendirme süreçleri MİTEK Alt Komisyon marifetiyle yapılacak olup, nihai karar BAP Komisyonu tarafından verilecektir. Desteklenecek projelerin harcamalarının, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca Üniversitemizin ihtisaslaşma alanı için ayrılan özel bütçesinden yapılmasına,

Proje destekleme üst limitlerinin;

  • 19001-Genel Araştırma Projesi destekleme üst limitinin KDV dahil 100.000 TL olarak,
  • 19004-Lisansüstü Tez Projesi destekleme üst limitinin Yüksek Lisans için KDV dahil 80.000 TL, Doktora/Sanatta Yeterlik/Tıpta Uzmanlık için KDV dahil 100.000 TL olarak,
  • 19005-Üniversite Sektör İşbirliği Projesi destekleme üst limitinin KDV dahil 100.000 TL olarak belirlenmesine,

(Bu kapsamdaki projelerin Alt Komisyon tarafından değerlendirilmesinde, İhtisas alanımızla ilgili önemli katma değer sağlayacak çıktıları olması öngörüldüğü taktirde, ilgili proje için üst limit yükseltilebilecektir.)

c) 19011-Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı Projesine yılın her ayında başvuru yapılabilmesine,

d) Rektörlükçe belirlenen öncelikli ve/veya tematik konularda önerilen projelerin bu uygulamanın dışında tutulmasına, karar verilmiştir.

Saygıyla duyurulur.

 HIZLI ERİŞİM