Hitit Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi (Yeni) Yayımlanmıştır

Üniversitemiz öğretim üyeleri ile Doktora, Tıpta Uzmanlık ya da Sanatta Yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacılar tarafından hazırlanacak olan bilimsel araştırma projelerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi ve izlenmesine ilişkin esasların yer aldığı “Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi” 26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik” doğrultusunda revize edilerek, Üniversitemizin 07 Ekim 2020 tarihinde yapılan 18 nolu Senato Toplantısında kabul edilmiştir.

BAP KoordinatörlüğüHIZLI ERİŞİM