BAP Komisyonunca Desteklenen Makine ve İmalat Teknolojileri Konulu Projelerin Bilgileri

Hitit Üniversitesi Makine ve İmalat Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi  2020 yılında, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması projesi kapsamında makine ve imalat teknolojileri alanında ihtisaslaşan üniversite olmuştur. Üniversitemiz BAP Komisyonu bu kapsamda başvurusu yapılan BAP projelerini "öncelikli desteklenecek" projeler kapsamında değerlendirmiştir.

BAP Özel Bütçesinden karşılanan ve BAP Komisyonunca Desteklenen Makine ve İmalat Teknolojileri Konulu Projelerin Bilgileri

 

S.No

Proje Türü

Yürütücü

Fakülte

Proje No

Proje

Kabul Bütçe TL

Durum

1

19001-Genel Araştırma Projesi

Dr.Öğr.Üyesi Serkan DİŞLİTAŞ

Mühendislik Fakültesi

MUH19001.19.012

Sıvı Akışölçer Cihazına Yönelik Sonsuz Çevrim Kalibrasyon Sistemi Tasarımı

14.950,60

Tamamlandı

2

19001-Genel Araştırma Projesi

Dr.Öğr.Üyesi Yusuf KANCA

Mühendislik Fakültesi

MUH19001.20.001

Borlanmış CoCrMo Alaşımın Vücut Sıvısındaki Tribolojik Davranışının İncelenmesi

15.000,00

Tamamlandı

3

19001-Genel Araştırma Projesi

Öğr.Gör.Dr. Mehmet Selim DEMİRTAŞ

Mühendislik Fakültesi

MUH19001.20.010

Sürdürülebilir Sürekli Doğal Lif Takviyeli Polimer Kompozitler İçin Vakum Destekli Enjeksiyon Kalıplama Sisteminin Geliştirilmesi

21.710,22

Devam Ediyor

4

19001-Genel Araştırma Projesi

Doç.Dr. Bengi ÖZKAHRAMAN

Mühendislik Fakültesi

MUH19001.21.006

E vitamini Katkılı Görünür Işıkta Jelleşen Enjekte Edilebilir Hidrojel Yara Örtü Malzemesi Hazırlanması: In vitro Çalışmalar

15.624,20

Tamamlandı

5

19001-Genel Araştırma Projesi

Arş.Gör.Dr. Levent KARTAL

Mühendislik Fakültesi

MUH19001.21.008

Sol-Jel Yöntemi ile B4C Toz Üretimi

14.988,66

Tamamlandı

6

19001-Genel Araştırma Projesi

Dr.Öğr.Üyesi Ayşenur KELEŞ DAYAUÇ

Mühendislik Fakültesi

MUH19001.21.010

Elektrokimyasal Ve Magnetron Sıçratma Yöntemleriyle Biriktirilen Bor Karbür (B4C) Filmlerin Yapısal, Mekanik ve Tribolojik Özelliklerinin Araştırılması

14.989,92

Devam Ediyor

7

19001-Genel Araştırma Projesi

Dr.Öğr.Üyesi Nihal GÜZEL

Mühendislik Fakültesi

MUH19001.21.012

Nar kabuklarından biyoaktif bileşenlerin ultrases destekli derin ötektik solventler ile ekstrasiyonunda optimum koşulların belirlenmesi

12.000,00

Devam Ediyor

8

19001-Genel Araştırma Projesi

Doç.Dr. Öncü AKYILDIZ

Mühendislik Fakültesi

MUH19001.21.014

İkincil lityum iyon piller için yüksek enerji yoğunluğu ve yüksek çevrim ömrüne sahip çift aktif malzemeli kompozit katotların (NMC532/LFP/C) geliştirilmesi ve karakterizasyonu

20.000,00

Tamamlandı

9

19004-Lisansüstü Tez Projesi (Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık)

Doç.Dr. Cengiz BAYKASOĞLU

Mühendislik Fakültesi

MUH19004.17.006

Akıllı Kompozit Üretim Yoluyla Bacaklı Özgün Bir Robotun Tasarımı, Modellemesi Ve Üretimi

14.986,00

Tamamlandı

10

19004-Lisansüstü Tez Projesi (Yüksek Lisans)

Doç.Dr. Cengiz BAĞCI

Mühendislik Fakültesi

MUH19004.21.010

Alümina Silikat Kaynakları Kullanarak Geopolımerızasyon Yöntemi ile Yapısal Malzeme Üretımının Araştrılması

9.000,00

Tamamlandı

11

19005-Üniversite Sektör İşbirliği Projesi

Prof.Dr. İrfan KURTBAŞ

Mühendislik Fakültesi

MUH19005.20.001

Endüstriyel Mısır Flake Sisteminin Tasarımı ve İmalatı

24.919,24

Devam Ediyor

12

19001-Genel Araştırma Projesi

Doç.Dr. Seyfi ŞEVİK

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

TBMY19001.21.001

Elektronik Komponentler için No-fan Isı Emici İmalatı ve Performansa Etki Eden Parametrelerin Belirlenmesi

11.322,10

Tamamlandı

13

19001-Genel Araştırma Projesi

Öğr.Gör.Dr. Mustafa SEYREK

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

TBMY19001.21.003

Çeliklerin Sürekli Döküm Süreçleri için Florür İçermeyen Döküm Flakslarının Geliştirilmesi

20.000,00

Devam Ediyor

14

19001-Genel Araştırma Projesi

Doç.Dr. Yusuf KANCA

Mühendislik Fakültesi

MUH19001.21.015

Çift ağ yapılı akrilamid/akrilik asit bazlı hidrojellerin mekanik ve tribolojik davranışlarının incelenmesi

14.990,13

Tamamlandı

15

19001-Genel Araştırma Projesi

Öğr.Gör.Dr. Emir AVCIOĞLU

Mühendislik Fakültesi

MUH19001.19.011

Nanokompozit takviyeli geri dönüştürülmüş plastik filament üretimi


14.949,06

Tamamlandı

                                                                                                                                                                                          TOPLAM

239.430,13
 

 HIZLI ERİŞİM